Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tips för ett säkert lösenord

2018-01-19

Koder och ett hänglåsHar du ett säkert lösenord? 20 januari är det lösenordsbytardagen. Fredrik Carlsson är säkerhetssamordnare för informationssäkerhet och dataskydd på räddningstjänsten. Här ger han dig tre tips på hur du kan ta fram ett säkrare lösenord. 

  1. Använd inte samma lösenord privat som i arbetet.

  2. Välj ett svårt lösenord som du inte byter ofta. Se till att du kan det utantill. Skriv aldrig upp dem!
  1. Ett bra knep för att minnas svåra lösenord är att bygga regelstyrda lösenordsmeningar.

Vad är en regelstyrd lösenordsmening?

Utgå från något du lätt kan minnas. Det kan till exempel vara en semesterresa du gjort. Kom på en lagom lång mening som är kopplad till något du minns väl som hände under resan. Det är bra att ha med siffror i meningen. Till exempel årtal eller hur många ni var som reste. Ett exempel på lösenordsmening kan vara: "I Torvecha -15 regnade det"

Bestäm en eller två egna regler för att göra lösenordet svårare att knäcka. Till exempel: ta bort alla mellanslag i meningen och inled alla nya ord med en stor bokstav. Då blir lösenordet "ITorvecha-15RegnadeDet", Du kan också ersätta bokstäver med tecken. Till exempel byta ut alla "e" till "!". Då blir lösenordet "ITorv!cha-15R!gnad!D!t".

Lycka till!

Sidan senast granskad den 19 januari 2018