Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sök bidrag till projekt för asylsökande!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-05

Föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan nu söka pengar från Länsstyrelsen. Sista ansökningsdag är 17 september.

– I Kalmar län ser vi gärna fler hälsofrämjande insatser för asylsökande samt insatser kring samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Vi hoppas på flera ansökningar från norra delen av länet eftersom de flesta asylsökande bor där. Det kan även finnas en styrka i samverkan mellan det civila samhället och kommuner vad gäller projekt för asylsökande, säger Cecilia Meydan, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Språk, hälsa och samhälle i fokus

Länsstyrelsen kan bevilja stöd till ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund. Kravet är att de sökande organisationerna ska erbjuda insatser som gör tiden för asylsökande mer meningsfull och skyndar på en eventuell framtida etablering. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket                              
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

Målgrupp för verksamheten ska vara asylsökande över 18 år samt personer över 18 år som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Styrka i samverkan

– Det finns en styrka i samverkan mellan det civila samhället och kommuner vad gäller projekt för asylsökande. Kommuner har ofta etablerade verksamheter för personer med uppehållstillstånd samtidigt som civilsamhällets aktörer är duktiga på att hitta kreativa och snabba lösningar för att möta behov på individnivå, säger Cecilia Meydan.

– Vi ser fram emot en ansökningsperiod med många spännande ansökningar som kan bidra till en bättre tillvaro för länets asylsökande.

Läs mer på Länsstyrelsens Kalmar läns webbplats under relaterade länkar.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.