Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sök bidrag till projekt för asylsökande!

2018-07-05

Föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan nu söka pengar från Länsstyrelsen. Sista ansökningsdag är 17 september.

– I Kalmar län ser vi gärna fler hälsofrämjande insatser för asylsökande samt insatser kring samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Vi hoppas på flera ansökningar från norra delen av länet eftersom de flesta asylsökande bor där. Det kan även finnas en styrka i samverkan mellan det civila samhället och kommuner vad gäller projekt för asylsökande, säger Cecilia Meydan, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Språk, hälsa och samhälle i fokus

Länsstyrelsen kan bevilja stöd till ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund. Kravet är att de sökande organisationerna ska erbjuda insatser som gör tiden för asylsökande mer meningsfull och skyndar på en eventuell framtida etablering. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket                              
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

Målgrupp för verksamheten ska vara asylsökande över 18 år samt personer över 18 år som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Styrka i samverkan

– Det finns en styrka i samverkan mellan det civila samhället och kommuner vad gäller projekt för asylsökande. Kommuner har ofta etablerade verksamheter för personer med uppehållstillstånd samtidigt som civilsamhällets aktörer är duktiga på att hitta kreativa och snabba lösningar för att möta behov på individnivå, säger Cecilia Meydan.

– Vi ser fram emot en ansökningsperiod med många spännande ansökningar som kan bidra till en bättre tillvaro för länets asylsökande.

Läs mer på Länsstyrelsens Kalmar läns webbplats under relaterade länkar.

Sidan senast granskad den 5 juli 2018