Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Snörapporten 2018-03-09

2018-03-09

Västervik

Saltning av stora leder, Hornsvägen och parkeringar med start 05:00
Saltning av vissa gång och cykelvägar
Arbeter med att forsla bort snöhögar fortsätter, nu enbart med ett maskinlag.

Överum

Sandning av prioriterade gator med start 06:00

 

Övriga orter saknas rapporter från i nuläget, uppdatering sker så fort de kommer in. 

Sidan senast granskad den 9 mars 2018