Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snörapporten 2018-03-02 uppdatering

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-03-02

2/3 kl. 15.50: Uppdatering av snöläget i kommunen

Västervik

  • Mycket snö är bortkörd, framförallt högar i korsningar och på parkeringar.
  • Maskiner har kört på stora leder för att skrapa bort all snö som ligger fastkörd och nu släpper, samt den snö som driver ut.
  • Gång- och cykelvägar på norr är breddade och sandade.
  • Det är plogat till Horn, Händelöp, Ytterhult och Örserum under dagen.

Vi kommer att köra bort snö på Storgatan under lördag morgon med start kl. 07.00 och sandar vid behov.

Vi planerar för bortkörning av snö nästa vecka.

Överum

  • Bortkörning av snö sker eventuellt under helgen.

Gamleby

  • Vi har plogat och sandat på utsatta platser samt gång- och cykelvägar.

Övriga orter inga rapporter.

Vi går nu ner på mer normal jourverksamhet under helgen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.