Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Snörapporten 2018-02-28, uppdatering kl. 16.30

2018-02-28

I Västervik är samtliga gång- och cykelvägar plogade och innan de sista snöbyarna kom så lyckades vi sanda vissa partier.

Samtliga prioriterade gator har plogats under dagen och en väghyvel har även kört infarten. Tyvärr fick vi ett haveri och den stod då stilla några timmar.

Sandbilar har jobbat från 04.30.

Det sprids rykten om att vi inte sandar utan istället saltar. Det är helt felaktigt, vi kör endast med bergkross i fraktionen 2-5 mm.

Under morgondagen kommer vi att ploga samtliga områden igen, vi har utrustat ett antal maskiner med isrivsstål.

I Överum är läget mycket besvärligt.

Ny uppdatering kommer i morgon.

Sidan senast granskad den 28 februari 2018