Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Snöläget i kommunen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-03-02

Uppdatering av snöläget i kommunen klockan 16.15

Västervik

 • Mycket snö är bortkörd, framförallt högar i korsningar och på parkeringar.
 • Maskiner har kört på stora leder för att skrapa bort all snö som ligger fastkörd och nu släpper, samt den snö som driver ut.
 • Gång- och cykelvägar på norr är breddade och sandade.
 • Det är plogat till Horn, Händelöp, Ytterhult och Örserum under dagen.
 • Vi kommer att köra bort snö på Storgatan under lördag morgon med start kl. 07.00 och sandar vid behov.
 • Vi planerar för bortkörning av snö nästa vecka.

Överum

 • Bortkörning av snö sker eventuellt under helgen.

Gamleby

 • Vi har plogat och sandat på utsatta platser samt gång- och cykelvägar.

Övriga orter inga rapporter.

Vi går nu ner på mer normal jourverksamhet under helgen.

Uppdatering av snöläget i kommunen klockan 08.45

Västervik och Gamleby

Under natten har det bara kommit små mängder snö i Västervik och Gamleby. Vi har gjort mindre åtgärder med drivor under morgonen. Väghyvlen har kört Folkparksvägen och Gamla vägen.

Under dagen breddar vi gång- och cykelvägar på norr och kör bort trafikfarliga snöhögar i korsningar samt förbereder för att kunna köra med snöslunga på utvalda gator under början av nästa vecka. Vi kommer att köra med en slunga i taget och 5-6 lastbilar.

Jobbet kommer att gå till så att väghyveln kör först, sedan kommer snöslungan och lastar upp snön. Under tiden blir det mer eller mindre stopp i trafiken.

Arbetet startar på Perugatan från Allén mot Gamlebyviken, sedan körs Stora Trädgårdsgatan. Vi återkommer med mera information när vi startar, först måste det sluta snöa.

Överum

Plogning pågår. Överum har fått cirka 5 cm, vi har plogat priogator men kör även lokalgator då det är en del drivor. Maskiner jobbar med att öppna gång- och cykelvägar och man jobbar även på Trafikverkets väg med gångbanorna.

Ankarsrum

Ankarsrum har fått ca 7-8 cm under natten och vi har plogat priogator. Vi avvaktar med lokalgator eftersom det snöar.

Hjorted och Totebo

Plogning pågår.

Prognosen pekar mot 7-10 cm snö och vi har planerat för plogning. Samma upplägg som tidigare i veckan; vi plogar stora leder samt gång- och cykelvägar först sedan eventuellt lokalgator.

Allmän information

Ge dig inte ut i trafiken om det inte absolut är nödvändigt.

Håll dig uppdaterad om händelseförloppet. Vi uppdaterar kontinuerligt här på vår webbsida och på kommunens facebooksida.

Tänk på att det kan vara trångt på gator med vallar och högar som kan ställa till besvär.
Det är fortfarande mycket halt och snödrev. Ta det extra försiktigt om ni måste ge er ut på gatorna.

Se också upp för istappar och snöras från taken.

Tack för att ni visar förståelse och hjälper oss i arbetet genom att parkera bilar där det redan är plogat samt försöker att inte skotta ut snö från tomter på gatorna.

Tillfälliga parkeringsförbud

Observera att det vid snöfall kan införas parkeringsförbud på vissa gatuparkeringar i Västerviks centrum. Parkeringsförbud kan vid behov införas med kort varsel. Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt.

Parkeringsförbud gäller följande gator:

Nattetid mellan 00:00-08.00:

 • Storgatan mellan Rådhusgatan och Kvarngatan
 • Storgatan mellan Brunnsgatan och Strömsgatan
 • Kvarngatan mellan Rådhusgatan och Hamngatan
 • Kvarngatan mellan Strömsgatan och Brunnsgatan
 • Hamngatan mellan Kvarngatan och Storgatan
 • Brunnsgatan mellan Storgatan och Båtsmansgatan
 • Östra Kyrkogatan mellan Kvarngatan och Storgatan

Morgon mellan kl 08:00-10:00:

 • Esplanaden mellan Siversgatan och Södra Järnvägsgatan, riktning mot centrum.

Parkeringsförbud dygnet om vid behov:

 • Tre Bröders Väg
 • Idgatan på vändslingan mellan nummer 16 - 41.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.