Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolstart läsåret 2018/2019

2018-07-04

Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2018/2019 måndag den 20 augusti.  Nyinflyttade elever anmäls till respektive skolexpedition. Skollunch serveras. Eleverna läser enligt schema.

De elever som ska åka linjetrafik får åka första skoldagen till skolan utan busskort. Mer information om skolskjutsar kommer vecka 33. De elever som ska åka med skoltaxi får information av entreprenörerna under sommaren.

Grundskolan

Tider för 6-åringar enligt hemsänt meddelande, i annat fall gäller nedanstående tider. Skolskjutsar i vanlig ordning, d v s 10 minuter efter avslutad skoldag om inte annat meddelas.

Ludvigsborgsskolan kl 08.10 - 15.30. Tfn 0490-25 45 17.

Ljungbergaskolan kl 08.00 - 13.30. Tfn 0490-25 44 15.  

Ellen Keyskolan kl 08.30 – 14.30. Tfn 0490-25 44 43.

Breviksskolan årskurs F-3 kl 08.10-13.20, årskurs 4-6 kl 08.10-14.00. Tfn 0490-25 44 71.

Fågelbärets grundskola  årskurs F-3 kl 08.10 - 13.30,  årskurs 4-6 kl 08.10 - 14.15. Tfn            0490-25 45 62.  

Fågelbärets grundsärskola årskurs 1-3 kl 08.10 - 13.00, årskurs 4-9 kl 08.10 – 14.00. Tfn       0490-25 45 62.

Lidhemsskolan kl 08.10 – 13.30. Tfn 0490-25 45 05.

Skogshagaskolan årskurs F-3 kl 08.10 – 13.30, årskurs 4-6 kl 08.10 – 14.50. Tfn 0490-25 43 95.

Marieborgsskolan årskurs F-3 kl 08.20 – 13.30, årskurs 4-6 kl 08.10 – 13.30. Tfn 0490-25 44 27.

Näktergalen F - åk 3 kl 08.00 – 13.00, åk 4 - 6 kl 08.00 - 14.40.
Tfn 0490-25 46 02.                                  

Östra Ringskolan kl 08.40 – 15.50. Tfn 0493-214 84.   

Åbyängskolan åk F-3 kl 08.40 - 13.40, åk 4-6 kl 08.40 -14.50 tfn 0493- 214 81.

Ringeltaubska skolan tfn 0493-214 52. F-3 kl 08.30 - 13.30, åk 4 - 6 kl 08.30 - 14.30. Tfn fritids och F-åk 1 tfn 0493-214 67, åk 2 - åk 6 tfn 0493-214 64.  

Överumsskolan kl 08.20 – 13.50. Tfn 0493-214 52, 0493-214 56.                

Loftahammars skola kl 08.00 – 14.00. Tfn 0493-214 52, 0493-214 36.

Ankarsrums skola F- åk 3 kl 08.10 - 13.30, åk 7-9 kl 08.10-15.00. Tfn 0490-25 73 01.  

Himalajaskolan, Hjorted kl 07.55 – 13.00. Tfn 0493-215 24, 072-532 15 24.

Gunnebo skola kl 08.00 – 13.00. Tfn 0490-25 44 44, 070-332 70 40.

Blackstads skola kl 07.50 - 13.00. Tfn 0493-215 24, 072-532 15 24.

Sidan senast granskad den 4 juli 2018