Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolskjutsar

2018-07-06

Under vecka 28 kommer vårdnadshavare till barn som har rätt till skolskjuts få information om höstens tider för skolskjutsar per brev. Dessa tider bygger på de tider som respektive skola lämnat till Kalmar Länstrafik (KLT).

För de barn som har växelvis boende görs ansökan om skolskjuts i kommunens e-tjänst eller via ansökningsblankett som finns att hämta på Västerviks kommuns webbsida.

Vilka avstånd som gäller för skolskjuts framgår i skolskjutsreglementet på Västerviks kommuns webbsida.

Sidan senast granskad den 6 juli 2018