Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sammanställning från idémötet om biblioteket i Loftahammar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-12-03

Onsdag 28 november bjöd vi tillsammans med Bibliotekets Vänner in till ett idémöte om bibliotekets framtid i Loftahammar. Ett 40-tal medborgare, politiker och kommunala tjänstepersoner deltog i mötet. Ett stort tack för ert engagemang! Här hittar ni en sammanställning av vad som sades under mötet. 

Bakgrund till mötet

I dagsläget driver föreningen Bibliotekets Vänner biblioteket i Loftahammar, men efter årsskiftet kan de inte fortsätta med detta. Syftet med mötet var att både diskutera bibliotekets framtid och om det finns andra behov och idéer för biblioteket och lokalen.

Under kvällen diskuterades det i grupper och det fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Vad sades på mötet?

Mötesdeltagarna konstaterade att det finns gott om lokaler i Loftahammar, men att ett bibliotek är en viktig mötesplats och att bemanning krävs. Framför allt framhölls vikten av ett fungerande skolbibliotek. De tyckte även att biblioteket har en viktig funktion ur ett integrationsperspektiv, gällande läsning och det svenska språket men också som en social mötesplats. Föreningen har gjort en fantastisk insats under fem år men i dagsläget är det svårt att hitta frivilliga krafter för att driva biblioteket.

Det framhölls också att biblioteket har en viktig samhällsfunktion för ett geografiskt stort upptagningsområde och är viktigt för att locka människor att leva och bo i Loftahammar. Bland annat föreslogs att biblioteket skulle kunna vara en servicepunkt ur ett året-runt-perspektiv och en tillgång för till exempel föreningars styrelsemöten.

Andra önskemål som framkom under mötet var ett mobilt internetkafé för seniorer och besök av den mobila fritidsgårdsverksamheten.

Vad händer nu?

Västerviks kommun kommer nu att hålla kontakt med biblioteksföreningen i det fortsatta arbetet för att hitta ett alternativ till den föreningsdrift som varit gällande för skol- och folkbiblioteksverksamheten i Loftahammar. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsens utskott den 5 december, men beslut förväntas inte fattas förrän i början av 2019.

Har du fler frågor?

Kontakta Maria Rudbo, kulturchef, 0490-25 40 45 maria.rudbo@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.