Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunen förbereder insatser på grund av extrem brandrisk

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-27

Med anledning av den extrema brandrisken och med eventuell åska i helgen har Västerviks kommun genomfört ett antal förberedelser för att snabbt kunna agera om en större brand skulle uppstå.

Räddningstjänsten i kommunen har ökat sin beredskap och samverkar kring resurser med grannkommuner och grannlän. Brandflyg spanar efter bränder 2 gånger varje dag och även direkt efter åskväder.

- Vi har en hög beredskap i kommunen och vår samverkan med våra grannkommuner och grannlän innebär att vi snabbt kan bistå varandra med hjälp, säger Peter Helge, räddningschef i beredskap.
- Vid en brand kommer vi omedelbart att sätta in så mycket resurser som möjligt på grund av det extrema läget och den stora risken för spridning. Om det finns risk för att en brand ska sprida sig till bebyggelse kommer vi tidigt att utrymma området för att förhindra personskador.

Nationella förstärkningsresurser i form av helikoptrar, flygplan, material och personal är placerade i södra Sverige för att sättas in vid behov.

Även andra verksamheter i Västerviks kommun förbereder sig för att snabbt kunna agera vid en eventuell brand. Krisledningsgruppen har fått information om läget och kommunens krisorganisation är informerad för att kunna träda i funktion vid behov.

- Vi har sett över bemanningen av viktiga funktioner som behövs vid en större händelse och även sett över våra resurser om det uppstår ett scenario där utrymning och evakuering behöver genomföras, berättar Magnus Bengtsson, tillförordnad kommundirektör.
- Kommunkoncernens samtliga resurser står till förfogande vid en eventuell brand eller annan krishändelse. Om en större brand inträffar publiceras information på kommunens hemsida och kommunens facebooksida.

För att undvika att bränder uppstår och för att underlätta släckningsarbetet vid en eventuell brand kan allmänheten hjälpa till genom att:

 • Följa det utökade eldningsförbudet.
 • Vara mycket försiktig vid rökning eftersom fimpar lätt kan orsaka bränder.
 • Vara vaksam på röklukt, framför allt efter åska.
 • Larma 112 så tidigt som möjligt.
 • Sätta sig själv och uppmana andra att sätta sig i säkerhet.
 • Försöka lokalisera branden om det kan ske utan risk för personskador.
 • Beskriva bästa körväg för räddningsfordon.
 • Möta upp räddningstjänsten på plats om det kan ske utan risk för personskador.
 • Försöka släcka branden om det kan ske utan risk för personskador.
 • Vid en brand lyssna och ta del av information via radio eller sociala medier.

Länsstyrelsen presenterar på sin hemsida åtgärder som markägare och lantbrukare kan vidta för att undvika bränder och för att hjälpa till vid släckningsarbete:

 • Kontrollera att maskiner är utrustade med handbrandsläckare.
 • Identifiera förhållanden i marken som kan innebära ökad risk för brand. Exempelvis kan stenar som kommer i kontakt med redskap innebära hög risk för gnistbildning.
 • Säkerställa att vägar är framkomliga för räddningstjänsten.
 • Ha vatten och släckutrustning tillgängligt. Man kan till exempel fylla gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten.
 • Säkerställa möjligheten att kommunicera, till exempel att ha mobiltelefon tillgänglig, för att snabbt kunna larma 112 om behov uppstår.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.