Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Plockanalyser av hushållsavfall

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-03-08

Hur duktiga är vi på att sortera i Västervik? Under ett par veckor i mars kommer Västervik Miljö & Energi AB i samarbete med företaget Envir AB att genomföra så kallade plockanalyser av hushållsavfall från villor och flerbostadshus. Plockanalyser innebär att man tittar på avfallets sammansättning för att få reda på hur stor del av vårt hushållsavfall som sorterats rätt eller fel.

Syftet med plockanalysen är att göra en utvärdering av insamlingssystemet för hushållsavfall i Västerviks kommun. Resultatet kommer att användas som underlag för genomförande och uppföljning av kommunens avfallsplan och vid årlig uppföljning av insamlade mängder hushållsavfall. Plockanalyserna ger svar på till exempel hur mycket farligt avfall och förpackningar som slängs i vanliga soppåsen.

Målet är att andelen hushåll i villa och flerfamiljshus som källsorterar ska ha ökat till 90 % år 2020.

Resultatet från plockanalyserna kommer att kommuniceras till hushållen och förhoppningsvis kan resultatet påverka hushållen att bli ännu bättre på att källsortera sitt hushållsavfall.

Målet med plockanalysen är att kunna:

  • Bedöma avfallets sammansättning och kvalitet
  • Utvärdera utsorteringsgraden av avfallet till exempel hur väl matavfall, förpackningar och farligt avfall sorteras ut
  • Utvärdera felsorteringsgraden i utsorterat matavfall samt se potential till avfallsminimering för matavfall
  • Bedöma skillnader i kvalitet och utsorteringsgrad mellan villahushåll och hushåll i flerbostadshus.
  • Återkoppla resultatet till hushållen för att påverka i positiv riktning

Genomförande

Västervik Miljö & Energi AB samlar in avfallet som ska skickas på analys. Särskilda rutter kommer att köras med sopbilarna i de områden som ingår i plockanalysen. Därefter körs avfallet till Målserums avfallsanläggning där ett prov från varje avfallslass tas ut. Varje prov består av 500 kg avfall som skickas i plastbehållare till Envir AB:s avfallslaboratorium i Skåne. I laboratoriet sorteras proverna i drygt 20 olika fraktioner. Sorteringen gör av utbildad personal och enligt en standardiserad metod.

Senaste plockanalysen i Västervik gjordes 2013. Jämfört med den senaste analysen har 2018 års provtagning utökats till att också titta på sammansättningen av matavfall från villor. Förutom att titta på om något slängs fel i matavfallspåsen kommer matavfallet även att delas in i oundvikligt, onödigt och förpackat matavfall.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.