Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt avloppsledningssystem säkrar driften i Gamleby

2018-09-11

För att säkra den framtida driften byggs under hösten ett nytt, tryckbaserat avloppsledningssystem till Gamleby avloppsreningsverk. Ett arbete som berör en stor del av Gamlebys avloppsledningsnät.

Dels byggs det avloppsledningar på land i området Rosendalsgatan och Östra Ringvägen, men det handlar även om sjöledningar till avloppsreningsverket. Entreprenör för projektet är WSP.

Arbetet börjar med sjöledningarna. Totalt byggs två nya pumpstationer. Den nuvarande pumpstationen, inklusive dess från- och tilledningar, har på grund av markförhållandena helt enkelt sjunkit ner i lerjorden, på sina ställen mer än 70 cm djupt.

En tryckbaserad lösning innebär en säkrare drift och mer robust teknik vad avser markrörelser. Dessutom minskar både in- (avlopp) och utläckage (dricksvatten).

En handfull fastigheter kommer att anslutas till systemet med LTA-enheter, det vill säga små pumphus på den egna fastigheten.

I samband med projektet förbereds även en ny vattenledning för att säkra upp framtidens vattenleveranser. Det kommer också att förberedas för en bättre avledning av dagvatten och separering av dagvatten kopplat till spillvattnet.

Vid årsskiftet ska arbetet som berör en stor del av Gamlebys avloppsledningsnät vara klart för driftsättning. Återställningsarbetet av marken planeras till maj 2019.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området. Rosendalsvägen och Östra Ringvägen i Gamleby kommer att vara avstängda i omgångar liksom att busstrafikens sträckning påverkas.

Sidan senast granskad den 11 september 2018