Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu har vi fått nog - vi måste stoppa nedskräpningen i våra lokaler på VGY!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-03-23

Under vecka 13 kommer vårt fina bibliotek stängas för städning och sanering. Vi har tyärr sedan läsårsstarten sett en tråkig utveckling i form av att elever lägger upp sina smutsiga ytterskor på stolar, bord och soffor. Vi har en omfattande nedskräpning då bland annat godispapper och snus slängs och spottas ut på golvet. Medarbetare på Västerviks gymnasium får många gånger om dagen påtala för eleverna att det inte är OK att lägga upp ytterskor på stolar, bord och soffor. Vi möts tyvärr ofta av en påtaglig nonchalans. Nu får det helt enkelt vara nog. Vi behöver tyvärr sanera vårt fina bibliotek som för ett antal år sedan utnämndes till Sveriges bästa gymnasiesbibliotek. Kostanden för saneringen tas av de medel vi har budgeterat för bland annat läromedel.
Det framgår tydligt i skolans ordningsregler vad som gäller kring ordning och vilka konskevenserna kan bli om man bryter mot ordningsreglerna.Det har bland annat aldrig varit tillåtet att äta och dricka i biblioteket. Det finns till och med bilder på dörren in till biblioteket som visar att det inte är tillåtete att äta och dricka där. Ändå är det elever som dagligen struntar i detta. Konsekvenserna blir smuts och slitage. Och som sagt; nu får det vara nog.
Måndagen den 9 april kommer eleverna informeras om hur vi från skolans sida tänker oss fortsättningen för att att vi ska kunna bibehålla vårt fina bibliotek.

För ytterligare information var vänlig att kontakta undertecknad eller respektive rektor. Kontaktuppgifter finns på Västerviks gymnasiums hemsida.

Jörgen Jonsson, gymnasiechef

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.