Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu är det dags för LUPP-undersökningen i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-10-09

Nu är det dags att genomföra LUPP-undersökningen i Västerviks kommun. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Undersökningen har tidigare gjorts 2012, samt 2015. Enkäten är en bred undersökning kring ämnena fritid-skola-politik och samhälle-trygghet-hälsa-framtid. Den görs i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Naturligtvis är friskolorna i kommunen också med och gör enkäten.

Lupp-enkäten görs av alla kommuner i Kalmar län med stöd av Regionförbundet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.

Enkäten görs ute på skolorna under perioden 8 oktober till 16 november. Enkäten är webbaserad och finns på svenska, dari, arabiska, engelska, samt somaliska.
- Enkäten ger ungdomar möjlighet att tycka till och bidra med sina åsikter, säger Kerstin Rollsjö, koordinator på kulturenheten som fått uppdraget att samordna LUPP i Västerviks kommun. Hon fortsätter:
- Det är väldigt viktigt att vi får en hög svarsfrekvens så att svaren blir representativa för kommunens unga.

När alla data är insamlad startar analysen, som görs för hela länet genom Regionförbundet av enkät- och analysföretaget Enkätfabriken.

- Resultatet av Lupp-undersökningen ska ligga till grund för beslut som rör ungas levnadsvillkor i Västerviks kommun, säger Kerstin Rollsjö, som avslutar:
- Vi ska genom enkätsvaren identifiera vilka områden som vi måste fokusera på, särskilda utvecklingsområden. Alltså gå från Lupp till handling.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.