Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Information från Svenskt Skolfoto AB

2018-09-04

Snart kommer skolfotografen till Västerviks Gymnasium

Länk till utskick från Svenskt Skolfoto AB

Det kommer att fotograferas gruppbilder för skolkatalog samt individuella porträtt.
Du och din familj kommer erbjudas köpa skolkatalog och porträtt.
Vi, Svenskt Skolfoto AB, är personuppgiftsansvarig för fotograferingen och försäljningen av bilderna. Vi kommer inte sprida eller sälja dessa bilder på något annat sätt än direkt till er eller de mottagare som ni godkänner samt till skolan.
Fotograferingen är frivillig, men vi tycker givetvis det vore trevligt om klassbilder blir så kompletta som möjligt. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska fotograferas informerar du oss om detta genom kontakta oss via e-post på skolfoto@svensktskolfoto.se
Vi kommer efter fotograferingen att informera dig om hur du går till väga för att granska dina bilder och ge ditt samtycke till vidare behandling och produktion av de bilder du och din familj eventuellt önskar beställa.

Välkommen till årets skolfotografering!
Svenskt Skolfoto AB

Sidan senast granskad den 4 september 2018