Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Granskning detaljplan Didrikslund 2

2018-08-16

Detaljplan för Didrikslund 2 är nu klar för granskning. Granskningen pågår fr.o.m. den 20 augusti t.o.m. den 4 september 2018. 

Läs mer om vad planen innebär och hur du har möjlighet att lämna synpunkter:

Detaljplan för Didrikslund 2

Sidan senast granskad den 16 augusti 2018