Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Forskarfredag den 28 september

2018-09-05

Studenter, gymnasieelever, lärare och vuxna allmänheten är välkomna på forskarmässa och öppet hus på Campus Västervik den 28 september mellan klockan 9.00-12.00.

ForskarFredag är en mötesplats mellan forskare och allmänhet för att visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Vi kommer att berätta om de pågående forskningsprojekt som bedrivs i offentlig och privat verksamhet i Västervik.

  • Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner,
  • Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation,
  • Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga,
  • Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare,
  • Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.

Klicka för mer information

Sidan senast granskad den 5 september 2018