Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fem lekplatser i kommunen tas bort

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-11-09

När Västerviks kommun under 2017 presenterade en utredning om nuläge och framtid för kommunens lekplatser kom man fram till att det fanns ett stort upprustningsbehov på många lekplatser och ett antal lekplatser som ska avvecklas.

- Totalt handlar det om fem lekplatser som ska avvecklas och det är det som kommer att påbörjas nu, säger Anna Selldén, ansvarig för lekplatser på Samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun.
- Av de fem lekplatserna ligger fyra i Västervik och den femte i Gamleby.

Följande lekplatser tas bort med början under vecka 46:

Lekplatsen vid Rågvägen i Gamleby och vid Älgstigen, Yttre Örbäcken, Amerikavägen och Grantorpet i Västervik. När lekplatserna tagits bort återställs markyta med gräs eller grus.

I kommunens plan för utveckling av lekplatser, som bland annat presenterades på kommunens webbplats i juli 2017, finns en prioriteringsordning för vilka lekplatser som ska bevaras och rustas upp under de närmaste åren.

Bland annat planeras nya lekplatser i Hjorted (projektering klar, byggstart så snart som möjligt), Gamleby, Gunnebo (flyttas till mer centralt läge i samhället), Helgenäs och Loftahammar.

- De sex lekplatser som snart renoveras (fem i Västervik och en i Ankarsrum), kommer bland annat att få nya gungställningar och ny fallskyddssand, säger Anna Selldén på Samhällsbyggnadsenheten avslutande.

För mer information, kontakta gärna

Anna Selldén

Projekteringsingenjör enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 48 39
Mejl: anna.sellden@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.