Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fem lekplatser i kommunen tas bort

2018-11-09

När Västerviks kommun under 2017 presenterade en utredning om nuläge och framtid för kommunens lekplatser kom man fram till att det fanns ett stort upprustningsbehov på många lekplatser och ett antal lekplatser som ska avvecklas.

- Totalt handlar det om fem lekplatser som ska avvecklas och det är det som kommer att påbörjas nu, säger Anna Selldén, ansvarig för lekplatser på Samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun.
- Av de fem lekplatserna ligger fyra i Västervik och den femte i Gamleby.

Följande lekplatser tas bort med början under vecka 46:

Lekplatsen vid Rågvägen i Gamleby och vid Älgstigen, Yttre Örbäcken, Amerikavägen och Grantorpet i Västervik. När lekplatserna tagits bort återställs markyta med gräs eller grus.

I kommunens plan för utveckling av lekplatser, som bland annat presenterades på kommunens webbplats i juli 2017, finns en prioriteringsordning för vilka lekplatser som ska bevaras och rustas upp under de närmaste åren.

Bland annat planeras nya lekplatser i Hjorted (projektering klar, byggstart så snart som möjligt), Gamleby, Gunnebo (flyttas till mer centralt läge i samhället), Helgenäs och Loftahammar.

- De sex lekplatser som snart renoveras (fem i Västervik och en i Ankarsrum), kommer bland annat att få nya gungställningar och ny fallskyddssand, säger Anna Selldén på Samhällsbyggnadsenheten avslutande.

För mer information, kontakta gärna

Anna Selldén

Projekteringsingenjör enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 48 39
Mejl: anna.sellden@vastervik.se

Sidan senast granskad den 9 november 2018