Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

ESF-projektet Samverkan leder till arbete

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-11-20

Västerviks kommun kommer, som ett delprojekt inom ramen för ”Samverkan leder till arbete”, att utveckla det så kallade SIUS-konceptet. SIUS är idag en av Arbetsförmedlingens insatser som riktar sig till arbetssökande som har en funktionsnedsättning och behöver extra stöd på arbetsplatsen.

- Via projektet har vi möjlighet att utveckla konceptet genom att erbjuda samma stöd till en bredare målgrupp, säger Lotta Bäckström Svensson, projektkoordinator på enheten för arbetsmarknad på Västerviks kommun.

”Samverkan leder till arbete” är ett ESF-projekt som ska arbeta för att få fler kvinnor och män i sysselsättning som jobb, studier eller närmare arbetsmarknaden. Regionförbundet i Kalmar län är projektägare och utöver Västerviks kommun deltar även, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Torsås, Emmaboda och Nybro kommun. Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Organisationen Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet i Kalmar.

På regional nivå ska projektet arbeta för att skapa effektivare och hållbar samverkan mellan kommuner och samverkanspartners, riktat till personer som står utanför arbetsmarknaden med målet att korta deras väg till långsiktig sysselsättning. Och på individnivå, i enlighet med individuella förutsättningar och i linje med arbetsmarknadens möjligheter ska kunna gå till jobb, studier, eller vara förberedda att ta nästa steg mot egen försörjning.

I uppdraget ingår att skapa en arbetsgrupp med lokala företag och ackvirera platser för arbetssökande utifrån företagens behov och de arbetssökandes förutsättningar. Olika branscher är önskvärda för att skapa en process som ligger i linje med företagens behov.

I processen av att utveckla metoden ska även ett stöd i handledning till arbetsgivaren arbetas fram. Målet är att metoden kan implementeras efter projektets avslut och ingå som en ordinarie insats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Projektet pågår i två år fram till 14 november 2020.

- Jag kommer inledningsvis att vara med den arbetssökande på arbetsplatsen för en introduktion och för att samverka med arbetsplatsen, säger Lotta Bäckström Svensson på Västerviks kommun.

Organisationen Företagarna är med i projektet för att det syftar till att tillgodose arbetsgivare som är i behov av kompetens och arbetskraft.
- Företagarna har valt att vara en del detta projekt för att vi vet att det finns en kompetensklyfta i samhället och som företag i Sverige påverkas negativt av. På ena sidan finns det företag som efterfrågar kompetens i hög utsträckning vilket skapar en situation som hämmar tillväxt och utveckling, säger Robert Wallin, biträdande regionchef Företagarna i Kalmar län. Han fortsätter:
- Samtidigt finns det mycket outnyttjad kompetens som med rätt förutsättningar skulle kunna vara en del i kompetensförsörjningsutmaningen som är påtaglig i Kalmar län och i hela Sverige. Genom att vara en del i projektet ser vi möjlighet att vara med att påverka i positiv riktning och i förlängningen vara med och skapa ett mer hållbart samhälle.

- På Arbetsförmedlingen har vi två kundgrupper, arbetssökande som vill ha jobb och arbetsgivare som behöver anställa personal. Vår erfarenhet är att arbetssökandes kompetens och erfarenhet inte alltid matchar det arbetsmarknaden efterfrågar. Genom projektet får arbetssökande möjlighet till praktik och viktig arbetslivserfarenhet, säger Ann-Britt Sköld Sektionschef Arbetsförmedlingen, som fortsätter:
- Den personliga handledaren kommer att vara med under introduktionen vilket är bra för båda parter. Alla arbetsplatser har inte utbildade handledare och kanske inte alltid tiden som behövs för att det ska bli en bra introduktion.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.