Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Christine Andersson och Gerd Henriksson nya chefer på barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-12

Under våren har barn- och utbildningsförvaltningen rekryterat två centrala chefstjänster och i augusti börjar kommunens nya chef för förskoleverksamheten Christine Andersson och den nya elevhälsochefen Gerd Henriksson.

Tjänsten som chef för förskoleverksamheten har varit vakant under 2018 och elevhälsochefstjänsten blev vakant när tidigare chefen gick i pension före sommaren. Båda de nya cheferna kommer från tidigare tjänster inom Västerviks kommun, men rekryteringarna har varit öppna för alla och intresset för tjänsterna har varit stort. Kommunens barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommenterar sina två nya kollegor på förvaltningens ledningskontor så här:
- Jag är övertygad om att dessa tillsättningar kommer att bli mycket bra, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun. Både Gerd Henriksson och Christine Andersson har lång och gedigen erfarenhet som kommer att vara värdefull i våra verksamheter, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

Kommunens nya elevhälsochef Gerd Henriksson, lämnar ett uppdrag som biträdande rektor på en grundskola i kommunen, hon kommenterar:
- Jag är mycket tacksam över att jag fått förtroendet och ser fram emot att tillträda som elevhälsochef den 1 augusti. Barn och elevhälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat sedan många år tillbaka. Både inom central och lokal elevhälsa har vi en viktig uppgift att arbeta för att främja lärande, utveckling och hälsa. Det är angeläget att vi inom förskola och skola arbetar med att förebygga ohälsa, säger Gerd Henriksson, som fortsätter:
- En annan viktig uppgift är att bidra till att skapa miljöer som ger goda förutsättningar för lärande. Fantastiskt att få möjligheten att göra detta tillsammans med alla berörda inom barn och utbildningsförvaltningen.

Nya chefen för kommunens förskoleverksamhet, Christine Andersson, har fram till nu arbetat som psykolog i kommunens elevhälsa. Hon säger så här om nya uppdraget:
- Det känns både stort och härligt med det nya uppdraget! Jag är mycket tacksam för förtroendet och ser verkligen fram emot att utveckla förskolorna tillsammans med förskolecheferna och alla som dagligen arbetar med barnen.
- I Västerviks kommun är vi inne i ett spännande utvecklingsarbete. Detta innebär att vi i större utsträckning utgår från barnens perspektiv samtidigt som vi stärker barnens rätt till en utbildning av hög kvalitet. Kärnan i detta är att skapa en verksamhet där allting är möjligt. En verksamhet där både barn och vuxna växer, lär sig tillsammans och av varandra, säger Christine Andersson avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.