Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beslut om fortsatt oljesanering

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-08-07

Kommunstyrelsen beslutade under ett extrainkallat sammanträde på tisdagen att arbetet med att finsanera den olja som flutit i land vid Flatvarp i nordligaste delen av Västerviks kommun efter ett oljeutsläpp ska fortsätta utan avbrott.

I KS beslut från det extra sammanträdet på tisdagen finns bland annat följande delbeslut:
Att projektet att sanera olja efter grundstötningen i Flatvarp, Loftahammar får en budgetram på 5 mnkr som tas från koncerngemensamma satsningar i driftsbudgeten för 2018”, ”att återrapportering av kostnaderna görs vid varje kommunstyrelsemöte under saneringsperioden och vid behov kan då ramen komma att omprövas” och ”att då saneringsarbetet avslutats återsöks pengar från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt eventuellt andra aktörer”.

- Inom kommunorganisationen koordinerar vi nu, liksom under det tidigare skedet, våra gemensamma resurser tillsammans med externt anlitad kompetens, för att saneringsarbetet i norra skärgården ska bli så effektivt som möjligt. En utsedd saneringsledare har kommunens uppdrag att samordna arbetet, säger Ulf Kullin tillförordnad kommundirektör på Västerviks kommun.

Miljö- och byggnadschef Ola Karlsson har utsetts till saneringsledare och han finns på plats i Flatvarp för att leda det saneringsarbete som sattes igång direkt när räddningsarbetet avslutades i helgen.

- För det första är jag glad att vi haft det här extra KS-sammanträdet redan nu och att beslutet innebär att arbetet med att sanera oljan vid Flatvarp fortsätter utan avbrott, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerviks kommun och fortsätter:
- Sedan skulle jag vilja rikta ett varmt tack för allt engagemang som väldigt många visat och fortfarande visar i arbetet med att sanera det här utsläppet. Vår egen räddningstjänst och övrig kommunal personal, den frivilliga resursgruppen, närboende i och runt Flatvarp, militären och andra inblandade har verkligen arbetat hårt och smart för att minimera skadorna.
- Jag är mycket tacksam för att så här allvarliga händelser kan tas om hand på ett så bra sätt i vår kommun. Det visar inte bara att vår beredskap är god utan även att vi har många goda krafter i vårt samhälle som kan samverka när det behövs, säger Tomas Kronståhl avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.