Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gamleby hamn är avstängd för trafik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-06-21

Sedan vecka 24 så är hamnplanen i Gamleby, intill silon avstängd för all trafik. 

Västerviks kommun har nyligen genomfört en geoteknisk statusanalys av området. Den visar att planen inte bör belastas. Analysen visar även att kajen har stor funktion för hela områdets hållfasthet. Utifrån denna kunskap håller en konsult på att ta fram förslag på hur vilka åtgärder som behöver göras för att säkra kajen, och därmed hela området. 

Som en del i detta arbete så kommer vi genomföra regelbundna mätningar i området och av  silon, för att säkerställa att marken och byggnaden inte rör på sig. De mätningar som vi gjort visar på att silon står rak och helt stilla. 

Den långsiktiga planen är att, i linje med det som gamebyborna framfört på förbättringspromenader, i medborgarförslag och i andra sammanhang, utveckla området till ett rekreationsområde, med grönytor, sittplatser och strandpromenad. 

 

För frågor kontakta Rickard Ljunggren, Mark- och exploateringsingenjör, 0490-25 40 29

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.