Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arbete påbörjat för att göra Stora Trädgårdsgatan i Västervik till huvudled

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-05-23

Västerviks kommun har nu påbörjat arbetet med att göra stora delar av Stora Trädgårdsgatan till huvudled. En av anledningarna är att delar av Stora Trädgårdsgatan också är bussled och denna förändring kommer att underlätta för alla bussar som trafikerar sträckan och som idag har väjningsplikt enligt högerregeln.

- Genomförandet kommer att ske etappvis och börjar med att sträckan Stora Trädgårdsgatan från korsningen med Köningsmarksgatan, till korsningen med Perugatan görs till huvudled. Anslutande gator får då väjningsplikt före utfart, säger Christer Ramström, planerare på enheten för Samhällsbyggnad, som också berättar om att väjningsplikt för utfart på Stora Trädgårdsgatan införs på en ännu längre sträcka:
- För de gator som korsar Stora Trädgårdsgatan mellan Perugatan och Albert Tengers väg kommer också väjningsplikt att föreskrivas i avvaktan på beslut om att även införa huvudled på denna sträcka

karta ny väjningsplikt stora trädgårdsgatan

- Parallellt gör vi även förbättringar för de som cyklar på Stora Trädgårdsgatan och Bågvägen. Cykelfält kommer att målas upp på båda sidor av Stora Trädgårdsgatan mellan Köningsmarksgatan och fram till Breviksrondellen. Längre fram kommer sträckan från Breviksrondellen fram till Perugatan att få en separerad gång- och cykelväg på ena sidan av gatan. Cykelstråket kommer även att kompletteras på Bågvägen i en kommande etapp, säger Christer Ramström avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.