Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Viktigt med samverkan i länets stora kärnkraftsövning

2017-11-24

Västerviks kommun är en av deltagarna i årets stora kärnkraftsövning i Kalmar län. 30 aktörer deltar, allt från kommuner och regionala och nationella myndigheter, till företag med uppgifter inom kärnenergiberedskapen. Övningen arrangeras av Länsstyrelsen i Kalmar län och är den största samverkansövningen på sex år.

Kärnkraftsövningen, som går under namnet KKÖ17, pågår den 28–29 november och testar länets beredskap för en kärnteknisk olycka. Västerviks kommuns krisledning och organisation för kriskommunikation deltar enbart under onsdag 29 november. Händelseförloppet i olyckan drivs av det så kallade motspelet som dirigerar övningen från en lokal i Kalmar. Motspelet består av medarbetare från de övande aktörerna och studenter från Linnéuniversitetets journalistikprogram, sammanlagt runt 150 personer. Motspelet styrs av ett detaljerat övningsmanus som beskriver skeendet steg för steg.

För medarbetare som deltar i övningen kommer det vara allt annat än en vanlig dag på jobbet. Utifrån kommer det knappt att märkas alls. Det mesta som har med övningen att göra tar plats i kommunens krisledningslokaler och i digitala kanaler särskilt skapade för övningen. En kommuninvånare eller användare av kommunens service kommer alltså inte att påverkas av att kommunens medarbetare övar. 

En övning av den här storleken tar tid att planera och är ett viktigt verktyg för att förbereda länet och aktörerna på att hantera en kris. Syftet är att pröva och utveckla länets beredskap för en kärnteknisk olycka, i just denna övning med särskilt fokus på ledning och samordning samt utrymning. Planeringen inför KKÖ17 har pågått i nästan två år och har involverat alla aktörer som ska delta.

– Alla har jobbat hårt hela vägen fram och det betyder mycket för att övningen ska bli lyckad, det vill säga att alla aktörer får ut så mycket som möjligt av övningen, säger Erik Richardsen, övningsledare för KKÖ17 och beredskapshandläggare på länsstyrelsen.

Senast länet höll en kärnkraftsövning var 2011. Sedan dess har teknikutvecklingen gett nya förutsättningar att samarbeta och hålla kontakten – även med aktörer som befinner sig på andra platser.

Detta är ett väldigt bra tillfälle att testa våra rutiner, vår organisation och våra fysiska utrymmen för krisledning, säger Anders Björlin, Västerviks kommuns kommundirektör.

Mer information om KKÖ17 finns på Länsstyrelsen i Kalmar läns hemsida.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Blom

Kommunikatör Västerviks kommun
Telefon: 0490254019
Mobil: 0705721598
Mejl: fredrik.blom@vastervik.se

Sidan senast granskad den 24 november 2017