Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun klättrar i näringslivsrankning

2017-09-26

Mycket av det som företagen möter i sin vardag ansvarar kommunen för. Det handlar om tillsyn, service och bemötande och effektiv myndighetsutövning. Svenskt Näringsliv har nu släppt 2017 års ranking vars syfte är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. När Svenskt Näringsliv släppte årets ranking stod det klart att Västerviks kommun klättrar 7 placeringar från i fjol. Årets placering blir därmed plats 171.

Kommunen klättrar inom flera områden. Störst ökning gäller kommunens förmåga till kompetensförsörjning, både vad avser vuxen- och högskoleutbildning samt skolverksamheten för unga.

– Tillsammans inom kommunen och med företagare och andra offentliga aktörer arbetar vi gemensamt för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi prioriterar arbetet med den kommande näringslivsstrategin med tillhörande -program 2018-2022, ett arbete som sker i dialog med näringslivet. För oss visar det här resultatet ett steg i rätt riktning från föregående år, säger Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun.

Resultatet från rankingen baseras bland annat på en enkätundersökning som gjordes i våras. Då fick företagen i kommunen möjlighet att svara på en enkät om hur de upplevde Västerviks företagsklimat. En del områden som företagarna själva vill ska prioriteras är bland annat lägre skatter och avgifter, snabbare handläggningstider i vissa ärenden samt bättre förståelse för företagsverksamheten.

– Det känns bra att vi snart har en näringslivsstrategi på plats. Vi ser med den som grund mycket positivt på framtiden. Vårt mål är att tillsammans med näringslivet och andra stora arbetsgivare arbeta för ett ännu bättre företagsklimat. Skulle det dessutom leda till klättringar i rankingen så är det naturligtvis glädjande, säger Ulf Kullin näringslivsansvarig.

För mer information, vänligen kontakta

Ulf Kullin,

förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning och näringslivsansvarig på Västerviks kommun
0706 50 09 17
ulf.kullin@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 26 september 2017