Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Välkommen till möten om vattenförsörjningen

2017-08-23

Västerviks kommun bjuder in allmänheten till två möten om framtidens vattenförsörjning. Vi informerar om arbetet med en plan för hur hela kommunen ska kunna försörjas med vatten på lång sikt. Planen omfattar både allmänt och enskilt dricksvatten, i ett perspektiv som sträcker sig över flera generationer.

Ett förslag till plan är nu ute på remiss, till kommunens förvaltningar och bolag, intresseföreningar, länsstyrelsen och andra myndigheter. Det finns också möjlighet för allmänheten att yttra sig.

  • Första mötet är klockan 18:00 onsdag den 30 augusti i kommunhuset, Fabriksgatan 1, Västervik.
  • Andra mötet är klockan 18:00 torsdag den 31 augusti i Bruksgården, Edsbruk.

För mer information kontakta

Anders Fröberg

Miljöhandläggare
0490-254805
anders.froberg@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 23 augusti 2017