Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stadsängar ska öka den biologiska mångfalden i Västervik

2017-06-13

Gräsyta med maskrosor och andra vilda blommorI sommar gör Västerviks kommun ett försök att öka den biologiska mångfalden genom att anlägga stadsängar. Det innebär att vissa särskilt utvalda gräsytor bara klipps en gång, mot slutet av sommaren. De utvalda ytorna ligger mellan rondellen i korsningen Breviksvägen/Allén och Breviksskolan.

De här gräsytorna har valts ut eftersom de redan har en intressant flora med många blommande växter. De ligger också på sandiga jordar, vilket gör att växtligheten inte blir särskilt hög. Gräsytorna har valts efter en inventering som gjorts av Naturskyddsföreningen i Tjust.

Karta visar var grönytorna finns

Projektet genomförs med bidrag från den statliga lokala naturvårdssatsningen LONA och syftet är att gynna pollinerande insekter som bin och fjärilar.

LONA-logga

För mer information kontakta

Lars Kåremyr

Kommunekolog
0490 – 25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 juni 2017