Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Samverkan mot övergödning ger Västervik nationellt vattenmiljöpris

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-05-16

Gun Lindberg och Dennis Wiström framför jordbrukslandskapAtt gödningsämnen från jordbruket läcker ut i Östersjön är ett stort miljöproblem. Västerviks kommun visar framgångsrikt på metoder som minskar läckaget och samtidigt gynnar de lokala lantbrukarna. Havs- och vattenmyndighetens årliga pris Sjöstjärnan går i år till Västerviks kommun. Priset delades ut under Havs- och vattenforum i Göteborg på tisdagskvällen den 16 maj.

Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdsarbete och samverkan mellan olika intressen. Juryn består av representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Bakgrunden till att Västervik får priset, är ett batteri av åtgärder i samverkan med lantbrukare och ideella krafter. Allt för att förbättra situationen i kommunens vattendrag och kustvatten. Drivande krafter i arbetet är hållbarhetsstrateg Gun Lindberg och projektledare Dennis Wiström.

Vi är enormt stolta över att Västerviks kommun har fått utmärkelsen Sjöstjärnan, säger Gun Lindberg. Det är den finaste uppskattning man kan få i Vattensverige och vi vet att konkurrensen i år har varit stenhård.

– Västervik är på rätt väg i arbetet med lokala övergödningsfrågor, säger Dennis Wiström. Det går att minska näringsbelastningen till havet och samtidigt få en bättre jordbruksproduktion. Kväve och fosfor gör bättre nytta på åkern, där de kan tas upp av växterna. Det handlar också om att återföra näringen till jordbruket. Det är win-win för både lantbrukaren och havsmiljön. 

En kombination av analyser på gårdsnivå och innovativt tänk har gjort det möjligt att genomföra åtgärder som tvåstegsdiken, strukturkalkning, kalkfilterdiken, fosfordammar och våtmarker i Gamlebyvikens tillrinningsområde och i Loftaåns avrinningsområde. Grundtanken är att åtgärderna ska ge god effekt på vattenkvaliteten, utan att sänka produktionen för den enskilda lantbrukaren.

Med stor nyfikenhet och stort engagemang för bättre vatten, driver Gun och Dennis utvecklingen framåt och har ständigt många intressanta projekt på gång. Ett arbete som ger ringar på vattnet i form av inspiration för ideella krafter och andra kommuner.

Prissumman är 50 000 kronor och får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten.

– Vi vet redan hur vi ska använda pengarna, säger Gun Lindberg. Vi vill göra något lokalt som ger snabbt resultat. Vi tänker ta sten från de småländska åkrarna och lägga den som lekgrus åt fisken i Gamlebyån och Loftaån. Lantbrukarna vill gärna bli av med stenen och med 50 000 kronor kommer vi långt. 

Lantbrukare Fredrik Andersson berättar hur kommunens miljöprojekt gynnar hans verksamhet

 Västerviks kommun tar ett stort ansvar för att minska transporten av näringsämnen till Östersjön, inte minst genom sitt arbete med Race for the Baltic. Som enda kommun var Västerviks kommun inbjuden till regeringskansliet för en workshop om lokala åtgärder mot övergödning den 8 maj. 

En film om arbetet för bättre vattenmiljö

För mer information kontakta:

Dennis Wiström

Projektledare, agronom, Västerviks kommun
dennis.wistrom@vastervik.se
0490-25 41 49

Gun Lindberg

Hållbarhetsstrateg, Västerviks kommun
gun.lindberg@vastervik.se
0490-25 48 13

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.