Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så blir kommunens chefer ännu bättre

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-03-31

Ledarskapsdag med Jan Gunnarsson– Ert sätt att vara är kanske det viktigaste ni har, säger Jan Gunnarsson från scenen på Västerviks Teater och konferens.

I bänkarna sitter kommunkoncernens chefer. De är på ledarskapsdag och blir inspirerade. För visst är Jan Gunnarsson en inspirerande föreläsare.

Det är nästan något prästerligt över honom, när han pratar om värdskap. Om konsten att få människor att känna sig välkomna. Om att se de vi möter som våra gäster. Om att leva på ett öppet och inkluderande sätt.

Extra stort intryck gör Jan Gunnarson när han citerar den helige Franciskus:

– Predika alltid. Använd ord om det krävs.

Tiggarmunken Franciskus predikade det kristna evangeliet. Jan Gunnarsson predikar värdskapskultur. I grunden handlar det nog mest om att leva som en lär. Att vara sitt budskap. Så enkelt. Så svårt.

Nyckelorden på filmduken ovanför honom känns igen från andra tillfällen. I sig är de tomma: Definiera. (Hur utformar ni tjänsterna?) Bemanna. (Kan en maskin utföra jobbet?) Lära. (Av varandra?) Organisera. Bemäktiga. Kommunicera. Mäta. Belöna. Utveckla. Leva.

Leva. Där någonstans griper det tag; att det vi gör handlar om livet självt. Om vad vi är, vad vi lever.

– Så att ni kan tjäna era medarbetare, säger Jan Gunnarsson. Så att de kan tjäna kunderna.

Ja, han säger kunderna. Han menar förstås kommunmedborgarna.

Är det något speciellt med just kommunanställda chefer?

– Ja, det kommunala är ju en politiskt styrd verksamhet, konstaterar Jan Gunnarsson. Det finns flera olika mål. Mycket att ta hänsyn till. Och det är en utsatt situation, med media som granskar och medborgarnas krav på service. Medborgare som inte alltid kan skilja på politiker och tjänstemän.

– Det handlar om värdskap, oavsett om det gäller kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor, menar Jan Gunnarsson. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter.

Jan Gunnarsson har skrivit många böcker och ser sig som författare, men framför allt som student. För honom handlar det om att ständigt lära sig om livet, för att ha något att lära ut, att föra vidare.

Ledarskapsdag med Jan Gunnarsson

Efter förmiddagens föreläsning blir det grupparbete och praktiska övningar i värdskap. Det märks att deltagarna känner sig inspirerade.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.