Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rapport från projekt om tillsyn i verkstadsindustrin

2017-02-22

Skärvätska-industri

Hösten 2015 besöktes 45 företag inom Kalmar län i ett projekt om verkstadsindustribranschen. Projektet hade som mål att öka kunskapen om branschens miljöpåverkan. Ett annat mål var att hjälpa företagen att uppnå förbättring i sitt miljöarbete. Att främja likartad tillsyn inom länet var också en viktig del. Utöver besöken hölls också informationstillfällen.

Ett år efter projektet följdes resultaten från hela länet upp. Enligt resultaten har de flesta företagen en ganska god förståelse för vilka regler som gäller. Flera företag behöver dock arbeta mer med till exempel kontroll av farliga kemikalier.

Projektet drevs av Miljösamverkan Sydost och slutrapport finns att läsa på:

www.miljosamverkansydost.se/verkstader 

Sidan senast granskad den 22 februari 2017