Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Luftpistol på gymnasieskolan

2017-08-21

En utomstående person gick in på Västerviks Gymnasium med ett föremål som liknade en pistol på måndagen. Personalen kontaktade polisen, som kom till skolan och omhändertog personen strax före lunch.

En så kallad soft air gun har överlämnats till polisen.

Alla medarbetare på skolan blev informerade under eftermiddagen angående händelsen.

Polisen gjorde bedömningen att det inte förelåg någon hotbild på skolan.

Sidan senast granskad den 21 augusti 2017