Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

PIRLS-undersökningen om läsförmåga för fjärdeklassare 2016

2017-12-06

Den 5 december presenterade Skolverket resultatet av 2016 års PIRLS-mätning. ”Det är glädjande att höra att svensk skola har förbättrat sina resultat i ännu en internationell mätning”, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun.

PIRLS har funnits sedan 2001 och mäter elevers läsförmåga i årskurs 4. Efter ett antal år visar undersökningen att Sveriges elever är tillbaka på samma höga nivå som 2001. I årets resultat mäter man också elevernas förmåga att läsa digital text och här är svenska elever framgångsrika.

I Västerviks kommun är resultaten i åk 4 2016 bättre än föregående år. Fler elever nådde målen än tidigare år. Precis som nationellt är det elevernas socioekonomiska bakgrund som spelar störst roll för resultatet.
- Hur många böcker man har hemma och föräldrarnas läsvanor är faktorer som spelar stor roll för hur goda läsare eleverna blir. Att skapa många lässtunder tillsammans med våra barn och elever är därför viktigt för lärförmågan, säger Ewa Myhrén på Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi önskar våra barn och elever många sagostunder i julklapp, något som PIRLS-undersökningen ställer sig bakom. Förskola och skola, tillsammans med att föräldrar läser för barnen hemma, har en avgörande betydelse för att våra barn ska bli goda läsare, säger förvaltningschef Magnus Bengtsson.

- Det ligger ett stort arbete bakom de förbättrade resultaten, menar Ewa Myhrén på barn- och utbildningsförvaltningen och fortsätter: 
- Man kan inte peka på en enskild faktor, utan det är säkert många olika saker som spelat in. Läslyftet, formativ undervisning och kollegialt lärande kan vara delar som påverkat resultatet. Förskolans språkutvecklande arbete har tillsammans med pedagoger och elever skapat förutsättningar för att resultaten gått upp. Det sker ett fantastiskt arbete ute i våra klassrum varje dag av våra elever och pedagoger, avsluta Ewa Myhrén.

För mer information, vänligen kontakta

Ewa Myhrén

Grundskolechef , Västerviks kommun
Mejl: ewa.myhren@vastervik.se
Telefon: 0490-25 46 26

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef, Västerviks kommun
Mejl: magnus.h.bengtsson@vastervik.se
Telefon: 0490-25 42 07

Sidan senast granskad den 6 december 2017