Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

P-skiva införs på försök för parkering på gatuparkeringsplatser i Västerviks centrum

2017-09-14

Efter ett beslut i kommunstyrelsen införs nu ett försök där cirka 250 gatuparkeringsplatser i centrala Västervik kommer att omvandlas till gratisparkering under maximalt en timme. De har tidigare varit betalplatser där parkeringstiden för de flesta parkeringsplatserna varierat mellan 1-4 tim. Försöket inleds på måndag 18 september, då befintliga skyltar kommer att börja täckas över. Alla platser kan inte ändras samtidigt, så regler angivna av gällande skyltning på platsen bör följas under omställningsperioden.

Skälet till att försöksverksamheten införs är att man från kommunens ledning vill testa om besökare hos centrumhandeln enkelt ska kunna hitta närliggande parkeringsplatser för snabba ärenden, istället för att platserna ska bli upptagna stora delar av dagar. Försöket kommer att utvärderas under hösten 2018.

- Behöver du parkera längre än en timme så får du parkera på de större parkeringsplatserna vid Fängelsetorget, Vårdträdsplan, Läroverksplan, Hamnplan, Stenhamra och i de centrala parkeringshusen, säger planerare Christer Ramström på enheten för Samhällsbyggnad på Västerviks kommun. 

För att säkerställa att man inte parkerar längre än en timme, så krävs p-skiva på samtliga gatuparkeringsplatser där det skyltas att p-skiva ska användas.

- Det går att köpa p-skiva på åtminstone en butik i Västervik, men jag kan tipsa om att det fungerar lika bra om man skriver en tydlig lapp med ankomsttiden och lägger den i framrutan, säger Christer Ramström avslutande.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Ramström
Planerare, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun
Mejl: christer.ramstrom@vastervik.se
Telefon: 0490-25 71 34

Sidan senast granskad den 14 september 2017