Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nytt samverkansprojekt ska ge interkulturell kompetens

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-09-04

Ett nytt samverkansprojekt om integration är på gång. Västervik och Kalmar kommuner, regionförbundet, landstinget och flera andra aktörer har en gemensam ambition. Att bli bäst på bemötande.

Utflyttning och få födda barn är ett problem i både länet och kommunen. Det blir färre vuxna på arbetsmarknaden och färre som via skatten bidrar till den offentliga ekonomin. Där kan de nyanlända göra stor skillnad. Om de väljer att stanna kvar.

Ett bra bemötande får en att känna sig välkommen. Stärker viljan att stanna och integrera sig. Men vi behöver en gemensam bild av vad ett gott bemötande faktiskt innebär. Där kommer samverkansprojektet in.

Hur kommunicerar vi vilka lagar och oskrivna regler som gäller? Och hur gör vi det med ömsesidig respekt? Projektet har fått namnet Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO). Syftet är att utveckla en högre kompetens i interkulturellt bemötande. Detta i sin tur förväntas leda till en förbättrad organisation och integration.

I Västerviks kommun har arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson hand om den del som rör kommunen. Integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand har hand om den del som rör föreningar och näringsliv.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och leds av regionförbundet. Under oktober och november genomförs de första utbildningstillfällena i Västerviks kommun.

Mer om projektet på regionförbundets hemsida: https://rfkl.se/sv/Artiklar/Uppstartskonferens-for-integrations-projektet-Vi-blir-fler/

För mer information kontakta

Elisabeth Johansson

Arbetsmarknadschef
0490-25 50 79
elisabeth.johansson@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.