Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt samverkansprojekt ska ge interkulturell kompetens

2017-09-04

Ett nytt samverkansprojekt om integration är på gång. Västervik och Kalmar kommuner, regionförbundet, landstinget och flera andra aktörer har en gemensam ambition. Att bli bäst på bemötande.

Utflyttning och få födda barn är ett problem i både länet och kommunen. Det blir färre vuxna på arbetsmarknaden och färre som via skatten bidrar till den offentliga ekonomin. Där kan de nyanlända göra stor skillnad. Om de väljer att stanna kvar.

Ett bra bemötande får en att känna sig välkommen. Stärker viljan att stanna och integrera sig. Men vi behöver en gemensam bild av vad ett gott bemötande faktiskt innebär. Där kommer samverkansprojektet in.

Hur kommunicerar vi vilka lagar och oskrivna regler som gäller? Och hur gör vi det med ömsesidig respekt? Projektet har fått namnet Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO). Syftet är att utveckla en högre kompetens i interkulturellt bemötande. Detta i sin tur förväntas leda till en förbättrad organisation och integration.

I Västerviks kommun har arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson hand om den del som rör kommunen. Integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand har hand om den del som rör föreningar och näringsliv.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och leds av regionförbundet. Under oktober och november genomförs de första utbildningstillfällena i Västerviks kommun.

Mer om projektet på regionförbundets hemsida: https://rfkl.se/sv/Artiklar/Uppstartskonferens-for-integrations-projektet-Vi-blir-fler/

För mer information kontakta

Elisabeth Johansson

Arbetsmarknadschef
0490-25 50 79
elisabeth.johansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 4 september 2017