Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

2017-11-20

I torsdags den 16/11 kom glädjande besked om finansiering av två nya utvecklingsprojekt på Högskolan Väst. Vinnova väljer att stödja högskolan med 9 miljoner fördelat på två olika projekt. Båda projekten handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

- Högskolan Väst har ett nationellt uppdrag som alla andra lärosäten men också ett starkt regionalt engagemang. När vi driver ett utvecklingsarbete av det här slaget, nationellt och tillsammans med flera lärosäten och kommuner, stärker det den generella kunskapen om livslångt lärande till gagn för hela landet, säger Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst och projektledare för ett av projekten, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet.

Läs mer här

Sidan senast granskad den 20 november 2017