Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljö- och byggnadskontoret kommer att kontrollera märkning av kemiska produkter i handeln under hösten

2017-06-27

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö- och byggnadskontoret kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Västerviks kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Miljö- och byggnadskontoret kommer under hösten att kontrollera att butiker i kommunen bara säljer kemiska produkter som är:

  • märkta enligt CLP-förordningen
  • märkta på svenska
  • försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljö- och byggnadskontoret under september månad för bokning av tillsynsbesök.

För mer information, kontakta gärna:
Lars Holgersson, lars.holgersson@vastervik.se
Eva Larsson, eva.m.larsson@vastervik.se
Susanne Martinsson, susanne.martinsson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 27 juni 2017