Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Många hälsofrämjande insatser på skolorna

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-05-11

Mycket görs för att främja elevernas hälsa på skolorna i Västerviks kommun: Pulshöjande aktiviteter för att barnen inte ska bli stillasittande. Kamratstödjande projekt för social trivsel. Praktiska förbättringar i den fysiska miljön. Exemplen är många.

Vid årsskiftet beviljades kommunen ett statsbidrag på närmare 3,4 miljoner för hälsofrämjande insatser i skolan. Västerviks kommun fick då mer pengar än någon annan. Nu är olika projekt i full gång ute på skolorna.

På Ljungbergaskolan har alla elever fått prova på yoga som rastaktivitet. Skolan har köpt in madrasser, filtar och lavendelpåsar. Några av barnen har gått en kurs i yoga på sin fritid och hjälper nu till att leda passen.

– Det är så populärt att eleverna står i kö för att få vara med, säger rektor Gunilla Winqvist.

Ankarsrums skola satsar på pulshöjande aktiviteter de dagar eleverna inte har idrottslektion. Skolan har köpt in pulsarmband och programvara som hjälper eleverna att se sina resultat.

– Föräldrarna är mycket positiva till att barnen får röra på sig mer, säger rektor Tommy Modigh.

På Ellen Keyskolan handlar det om den fysiska miljön i matsalen. Eleverna klagade på buller och hög ljudnivå. Nu har ljuddämpande material sattas upp och lokalen har möblerats om och fått nya gardiner. När eleverna trivs i matsalen och äter av skollunchen främjas såväl lärande som bra matvanor och god hälsa. Insatsen har gjorts i samarbete med kostenheten.

Näktergalens skola har fått ett speciellt ”sinnesrum” för avslappning. Ett lugnt och rofyllt utrymme som kan användas av både skolan och fritidshemmet.

Skogshagaskolan skapar aktivitetsbaserade ytor i skolmiljön. Bland investeringarna märks en ny ljudanläggning, projektor, projektorduk och pulsklockor för att stimulera till mer pulshöjande aktivitet. En fysioterapeut har hyrts in som konsult. Men det eleverna uppskattar mest är kanske det nya pingisbordet utomhus.

Allt mer forskning pekar också på att hjärnan mår bra av fysisk aktivitet, och att skolor där alla elever får röra sig regelbundet har bättre studieresultat.

Skolor som har del i hälsofrämjande skolutveckling i Västerviks kommun:

 • Ankarsrum
 • Blackstad
 • Brevik
 • Ellen Key
 • Fågelbäret
 • Gunnebo
 • Himalaja
 • Lidhem
 • Ljungberga
 • Ludvigsborg
 • Marieborg
 • Näktergalen
 • Skogshaga
 • Åbyäng
 • Östra Ring
 • Överum

För mer information kontakta

Ewa Myhrén

Grundskolechef
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.