Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Internationellt besök studerade saneringsprojektet Gladhammars gruvor

2017-10-04

Tisdagen den 3 oktober fick Västerviks kommun ett besök av det ovanligare slaget. Ett 30-tal myndighetspersoner från Bangladesh, Kambodja, Laos, Myanmar och Vietnam är på besök i Sverige som en del i en miljöutbildning som finansieras av SIDA. Under tisdagen besökte de miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun.

SIDA-projektet har som mål att integrera miljö- och klimataspekter i strategisk planering och beslutsfattande. Tanken är att deltagarna bättre ska kunna bidra till hållbar utveckling i sina hemländer efter utbildningen. Dessutom får tjänstemännen förståelse för de problem som kan uppstå om miljöaspekterna ignoreras i samhällsplaneringen.

Gruvsektorn är en väldigt viktig ekonomisk sektor i deltagarnas länder. Gruvindustrin har en del allvarliga negativa konsekvenser som till exempel föroreningar och snedvriden resursanvändning.

- I Västervik kan vi bidra med våra erfarenheter från saneringen av Gladhammars gruvor. Under dagen får även deltagarna en omfattande information om tillståndsprocessen, miljörisker, gruvavfallsproblematik och efterbehandling. Det är Henning Holmström, en av Sveriges främsta specialister inom området som föreläst om den delen, säger Christer Hermansson från miljö- och byggnadskontoret.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Hermansson

Miljöhandläggare,
Miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun,
Telefon: 0490 - 25 48 06
Mejl: christer.hermansson@vastervik.se

Carolina Stalebrant

Miljöchef,
Miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun
Telefon: 0490 - 25 48 28
Mejl: carolina.stalebrant@vastervik.se

foto besök Gladhammars Gruvor 1

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 187 kB) 

foto besök Gladhammars Gruvor 2

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 108 kB)

foto besök Gladhammars Gruvor 3

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 176 kB)

foto besök Gladhammars Gruvor 4

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 121 kB)

foto besök Gladhammars Gruvor 5

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 157 kB)

foto besök Gladhammars Gruvor 6

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 175 kB)

foto besök Gladhammars Gruvor 7

Ladda ner bilden i högre upplösning (jpg 234 kB)

Sidan senast granskad den 4 oktober 2017