Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Informationsmöte på Västerviks gymnasium angående anlitande av ordningsvakter

2017-10-19

Hej,

Med anledning av att gymnasieskolan den senaste tiden anlitat ordningsvakter vill vi bjuda in vårdnadshavare till elever inskrivna i gymnasieskolan till ett informationsmöte. Mötet kommer att äga rum måndagen den 23 oktober kl. 17.30 Plats: stora Aulan, Västerviks gymnasium.
Jörgen Jonsson, gymnasiechef, och Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef kommer att hålla i mötet. Vi kommer att informera om:
Vilka bråk har skett oktober 2016 fram till oktober 2017?
Vilka oroligheter ser vi?
Varför har vi anlitat ordningsvakter?
På vilka grunder kan skolan stänga av elever från undervisningen?
Hur arbetar kommunen för att förebygga våld och hot i skolmiljö?
Det kommer också finnas tid för att ställa frågor. Lokala medier kommer att bjudas in till detta informationsmöte.

Välkomna!
Jörgen Jonsson, gymnasiechef

Sidan senast granskad den 19 oktober 2017