Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nya taxor för brandskyddskontroll

2017-07-04

Nya taxor från och med 2017-06-01

De av kommunen bestämda taxorna för sotning och brandskyddskontroll har räknats upp med index från och med den 1 juni 2017. Taxorna hittar du under relaterade dokument.

Fråga om brandskyddskontroll

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd har den senaste tiden fått telefonsamtal där man undrar över ett meddelande om att brandskyddskontroll ska utföras i deras byggnad. Kommunen bytte 1 oktober 2016 entreprenör för brandskyddskontrollen efter offentlig upphandling. Det är den nya entreprenörens meddelande man undrat över.

Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Syd AB så är det den av kommunen anlitade entreprenören som skickat meddelandet.

Anlita någon annan för brandskyddskontroll.

Det har även kommit in frågor om man kan anlita någon annan för denna kontroll, men det är endast kommunens entreprenör som är delegerad att utföra detta. Så med andra ord kan man inte anlita någon annan.

Som tidigare kan man ansöka om att sota själv eller låta någon annan behörig sota.

Skillnad mellan brandskyddskontroll och installationsbesiktning

Ibland uppstår även oklarheter kring skillnaden mellan brandskyddskontroll och installationsbesiktning av eldstäder.

Brandskyddskontrollen är föreskriven från lagen om skydd mot olyckor och är en återkommande säkerhetskontroll jämförbar med bilbesiktningen som man ska göra med vissa intervaller.

Installationsbesiktningen är föreskriven från plan och bygglagen och hanteras i samband med bygglov och bygganmälan. Intyget från installationsbesiktningen krävs för att man ska få eldstaden godkänd och för att man ska få ta den i drift. Detta kan jämföras med att en ny bil ska vara typbesiktad innan den får användas på svenska vägar.

Sidan senast granskad den 4 juli 2017