Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur mycket gifter finns på fritidsbåtarnas skrov?

2017-10-25

På söndag den 29 oktober kommer ett antal båtar undersökas i Västervik för att se om de har kvar rester av giftiga färger på sina skrov. Dessa färger riskerar att läcka ut i havet och skada havsmiljön. Syftet med undersökningen är inte att kontrollera om enskilda båtägare har fel bottenfärger på sina båtar, utan att med hjälp av undersökningen få fram ett relevant faktaunderlag för hur nuläget ser ut. På måndag den 30 oktober redovisas resultaten tillsammans med information till båtägare om hur man kan slippa påväxt utan giftiga färger.

Naturskyddsföreningen driver tillsammans med bland annat Sportfiskarna och Båtunionen ett projekt för att få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt.

I Västervik kommer mätningar att göras på ett antal båtar med XRF-metodik, en metod som baseras på röntgenfluorescens. Metoden mäter vilka och hur mycket gift som finns i bottenfärgen på båtskrov. På äldre båtar finns det risk att det finns kvar gammal TBT-färg. På måndag kväll den 30 oktober, kommer ett informationsmöte att hållas.Där redovisas de anonymiserade resultaten av söndagens mätning. Under informationsmötet kommer även alternativa metoder till att använda giftläckande bottenfärger att presenteras för intresserade båtägare.

Media är varmt välkomna att delta i såväl provmätningarna den 29 oktober klockan 10 och framåt på Westerviks Segelsällskap och från kl 13 på Westervik Segelsällskap Wikingarna. Media är också välkomna till informationskvällen - den 30 oktober kl 18.30 i Klubbhuset på Westerviks Segelsällskap Wikingarna, Notholmsvägen 8, Västervik

Fakta om TBT:

Organiska tennföreningar, som tributyltenn, TBT, är ämnen som har använts i båtbottenfärger sedan 60-talet. De är mycket giftiga mot havstulpaner och andra organismer som kan sätta sig fast på båtskroven. Tyvärr är de också mycket giftiga för många andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor.

I Sverige och i EU förbjöds användning av TBT-haltiga färger på småbåtar år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003.

Trots förbudet mot dessa ämnen tyder höga mätvärdena i småbåtshamnar och på båtuppläggningsplatser på att färgerna fortfarande finns kvar på många båtar och att avskrapad färg kan hamna på marken och spridas i miljön.

För mer information:

Britta Eklund,

HappyBoat, (som kan berätta mer om mätningarna),
telefon: 0736 60 00 11

Ellen Bruno,

Naturskyddsföreningen (som kan berätta mer om projektet),
telefon: 0767 86 95 12

Lars Holgersson,

Miljöskyddsinspektör, miljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommun
(som kan berätta mer om hur kommunen arbetar med frågan),
telefon: 0490 25 48 25
mejl: lars.holgersson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 25 oktober 2017