Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Horn detaljplan 3

2017-12-11

Detaljplan för del av Horn 1:18 m.fl. Detaljplan 3 har efter beslut från regeringen och länsstyrelsen vunnit laga kraft.

Läs mer om vad planen innebär:

Horn 3 för del av Horn 1:18 med flera

Sidan senast granskad den 11 december 2017