Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Granskning detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 m fl

2017-07-07

Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 m.fl. är nu klar för förnyad granskning. Granskningen sker mellan den 10 juli och den 11 augusti 2017. 

Planen har tidigare varit ute på granskning, men då planförslaget genomgått större förändringar genomförs en förnyad granskning. Läs mer om vad planen innebär och hur du har möjlighet att lämna synpunkter:

Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 m.fl. 

Sidan senast granskad den 7 juli 2017