Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föreningslivet erbjuds utbildning i interkulturell kompetens

2017-09-21

Föreningslivet är en viktig plattform för integration och en bra väg in i det svenska samhället. Västerviks kommun ordnar en utbildningskväll i interkulturell kompetens för personer som är engagerade i någon förening. Utbildningen hålls onsdagen den 11 oktober. Syftet är att lära sig ta vara på kulturmötets många möjligheter, och att kunna hantera de utmaningar som ibland kan uppstå.
Utbildningen är kostnadsfri för föreningslivet i Västerviks kommun och finansieras av projektet Vi blir fler – IKO och EU:s socialfond (ESF). Madeleine Eriksson från Xena Consulting är expert på interkulturella möten och håller i utbildningen.

– Vi uppskattar det stora engagemang för nya utrikes födda kommuninvånare som föreningslivet och civilsamhället visar i hela Västerviks kommun, säger Elisabet Sjöstrand, integrationsstrateg. Genom projektet IKO får vi möjlighet att ge dem fördjupad kunskap i interkulturell kompetens och bemötande.

Tid: Onsdag den 11 oktober klockan 17.00-20.00

Plats: Stadshotellet, Storgatan 3, lokal Kungsgrundet, Västervik.

Anmäl dig här!

För mer information kontakta
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Sidan senast granskad den 21 september 2017