Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föreläsning: Uppnå konkurrensfördelar med en mångkulturell arbetsplats

2017-10-06

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning 16 november om hur en mångkulturell arbetsplats kan ge konkurrensfördelar.

Föreläsningen riktar sig till dig som är verksam inom näringslivet i Västerviks kommun och leds av Madeleine Eriksson, interkulturell expert och coach från Xena Consulting.

En mångkulturell arbetsplats är en framgångsfaktor om den styrs av en interkulturellt kompetent ledare. Då ökar kreativiteten och perspektivseendet bland personalen. Resultatet blir nya idéer och tankar, som får er att hitta och nå nya kundkategorier och marknadsstrategier. Det ger konkurrensfördelar och i slutänden en vinstökning.

Välkommen på en kombinerad föreläsning baserat på forskning och konkret erfarenhet med interkulturell expert och coach Madeleine Eriksson.

Innehåll och program

Under kvällen kommer du att få inblick i:

  • Kulturbegreppet, interkulturell kompetens och interkulturellt ledarskap.
  • Den arabiska kulturen.
  • Redskap till att jämföra kulturer.
  • Perspektivbyte – från kulturkrockar till att tillgodogöra sig kompetensen hos människor med olika kulturella rötter.
  • Vår svenska kultur och hur den påverkar vår syn på andra och deras kulturer.
  • Hur man motiverar, uppfattar auktoritet och tid i olika kulturer med fokus på den arabiska och muslimska kulturen.

Kvällen ger dig även tillfälle att diskutera och bli coachad i grupp med utgångspunkt från dina egna erfarenheter av en mångkulturell arbetsplats.

Tid och plats

Torsdag den 16 november kl. 17.00 – 20 00 på Stadshotellet, Storgatan 3, lokal Kungsgrundet (1 trappa ned), Västervik. Matig fika, samt kaffe och te serveras.

Anmälan

Du anmäler dig via länken senast den 1 november:
http://www.trippus.net/bra_bemotande_16_november
Utbildningen är kostnadsfri för näringslivet i Västerviks kommun eftersom den finansieras av EU:s Socialfond (ESF) och projektet Vi blir fler – IKO. Klicka på länken och fyll i dina uppgifter. Dessa delas inte med andra. Vi behöver informationen för att uppnå medfinansiering från EU:s Socialfond.

Medverkande

Madeleine Eriksson, civilekonom med en magister inriktad på internationell marknadsföring och kommunikation i botten. Har bott, arbetat och uppfostrat barn i en arabisk kultur i över 25 år, där hon även undervisade på universitet i ämnet interkulturellt ledarskap. Hon har startat flera egna företag, arbetat på Ericsson och Alfa Laval i Tunisien, varit styrelsemedlem i den tunisisk skandinaviska handelskammaren och arbetat som försäljningschef på den renommerade internationella franskspråkiga ekonomiska och politiska tidningen Jeune Afrique.

Sidan senast granskad den 6 oktober 2017