Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förändring av fjärrvärmepriset 2018

2017-12-27

För att täcka ökade kostnader för drift och underhåll höjs energipriset under månaderna januari, februari, mars, november och december.

Vi höjer endast energipriset under perioden november till och med mars med 1,5 öre/kWh (50 till 51,5 öre/kWh exklusive moms). Effekt- och flödesavgift är oförändrade.

Prishöjning är samma för företag och privatkunder

Höjningen motsvarar cirka:

  • 260 kr/år inklusive moms för en privat villakund som förbrukar 20 000 kWh/år.
  • 1,5 % för en företagskund enligt ''typfastigheten'' 193 000 kWh/år. 

De nya priserna gäller fr.o.m 1 januari 2018.

Sidan senast granskad den 27 december 2017