Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Asylsökande i Gamleby erbjuds samhällsorientering

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-07-21

Efter sommaren erbjuder kommunen samhällsorientering till asylsökande på Migrationsverkets boende i Gamleby.

Boende, insatser och stöd är Migrationsverkets ansvar. Men kommunen har beviljats projektmedel från länsstyrelsen för att under ett års tid erbjuda information och samhällsorientering.

Utbildningen omfattar 30 timmar fördelat på tio tillfällen. Den startar i Gamleby i början på hösten 2017. Under våren har liknande utbildning genomförts för asylsökande i Totebo.

– Målet med kursen är att asylsökande ska få en orientering i det svenska samhället och dess värderingar, säger Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på Västerviks kommun. Tyngdpunkten ligger på lokalsamhälle, demokrati och jämställdhet. Syftet är att skapa vägar in i civilsamhället för de asylsökande.

Migrationsverket driver och ansvarar för boende och verksamhet i Gamleby. Västerviks Bostads AB är fastighetsägare och hyresvärd.

– Vi arbetar aktivt med Migrationsverket för att det ska fungera så bra som möjligt, säger Joakim Jansson, säkerhetschef på Västerviks kommun.

Eventuella frågor om Migrationsverkets boende:  

Migrationsverket
0771-235 235
www.migrationsverket.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.