Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Påverka kommunens energi- och klimatarbete

2017-07-04

Var med och påverka vår framtida avfallshantering och arbetet med lokala energi- och klimatfrågor. 

Västerviks kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till ny Avfallsplan. Samtidigt har ett förslag till en ny Energi- och klimatstrategi tagits fram.

avfallstrappan

I avfallsplanen beskrivs mål och åtgärder för att minska avfallet. Vad ska vi göra för att öka återvinningen och minska nedskräpningen? I planen finns också förslag på hur vi ska minska spridningen av miljögifter och få bättre service för medborgare och besökare. 

Fram till den 8 maj 2015 kan du lämna synpunkter. Obs! Förlängd tid!

Sidan senast granskad den 4 juli 2017