Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samråd ändring av detaljplan Stuverum 1:9

2016-12-27

Detaljplanen för del av Stuverum 1:9 invid Stuverums gård föreslås ändras. Ändringen innebär att något större byggnader kan byggas på platsen och att antalet byggnader begränsas något jämfört med dagens plan. 

Läs mer om vad ändringen innebär och hur du kan lämna synpunkter: Ändring av detaljplan för del av Stuverum 1:9.

Sidan senast granskad den 27 december 2016