Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Har du en dricksvattenbrunn?

2016-11-23

Nu har du möjlighet att göra en insats för miljön! I dagarna gör Trafikverket en inventering av enskilda dricksvattenbrunnar i kommunen. 

Syftet är att undvika att bespruta känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen. Du kan hjälpa till genom att berätta var eventuella brunnar på din fastighet finns. Du får en blankett med tillhörande karta och information om hur du går tillväga om du äger en fastighet som ligger max 20 meter från järnvägen och som i Lantmäteriets fastighetsregister har vattenkod ’Enskilt vatten året om’, ’Kommunalt/enskilt sommarvatten’ eller ’Vatten saknas’.

Håll utkik i brevlådan!

Sidan senast granskad den 23 november 2016